بهره‌وری نیروی انسانی

تاریخچه بهره‌وری نیروی انسانی بیایید وارد یک ماشین زمان شویم و به یک زمان سخت و فراموش نشدنی برگردیم. زمانی که نیروی کار فراوان و ارزان بود، و کارگران عمدتاً برای بازده خالص خود ارزش قائل بودند. در این دوره، بهره‌وری محصول مطلق یک کارگر یا گروهی از کارگران بود. و هدف نهایی صاحبان مشاغل این بود که بهره‌وری نیروی‌ ... ادامه مطلب »

راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان

راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان   مقدمه در مطلب قبلی در مورد معنا و مفهوم انگیزش کارکنان در سازمان صحبت کردیم و بیان کردیم که تئوری های مختلفی در زمینه انگیزش کارکنان بر اساس عوامل سه گانه انگیزش مطرح شده است که این تئوری ها منجر به روش های مختلف انگیزشی شده است که توسط افراد و سازمانهای مختلف اجرا ... ادامه مطلب »

انگیزش شغلی چیست؟

انگیزش شغلی چیست؟ حالتی درفرد که وی را به انجام رفتار و عملی خاص متمایل می سازد، انگیزش یا Motivation می گویند. انگیزه شغلی مجموعه ای از عامل های انرژی زا است که فرد را به شغلش متمایل می سازد. انگیزه هر فرد از ویژگی های درونی اوست و می تواند بصورت مثبت یا منفی عمل کند. انگیزه اغلب می ... ادامه مطلب »

معنا و مفهوم انگیزش در سازمان

معنا و مفهوم انگیزش در سازمان   مقدمه برای هر مدیری در سازمان آگاهی از مسئله انگیزش کارکنان؛ که در واقع پی جویی علت وسبب حرکت و رفتارهای اعضا و افراد سازمان است، ضرورت دارد. کنکاش در مسئله انگیزش؛ پاسخ چراهای رفتار آدمی است؛ چرا انسان در سازمان کار میکند؟ چرا بعضی افراد فعال و برخی کم کارند؟ علت علاقه ... ادامه مطلب »