جلسه شماره ۲۹

جلسه شماره ۲۹ پنجشنبه ۱۳/۸/۹۵ ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰ خلاصه مذاکرات: جلسه با قرائت قرآن و سخنان آقای سعیدی دبیر کارگروه فرهنگی اجتماعی محله صفا آغاز به کار کرد. در ابتدا آقای سعیدی بیان کردند: متریال هایی که ممکن است از نظر بصری، جسمی و حرکتی که باعث آسیب و خطرمی باشند را  شناسایی کنیم . به عنوان مثال : ... ادامه مطلب »

جلسه شماره ۲۸

جلسه شماره ۲۸ پنجشنبه  ۶/۸/۹۵ ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰ خلاصه مذاکرات : جلسه با قرائت قرآن و خواندن کتاب فرهنگ و شهر توسط آقای سعیدی دبیر کارگروه فرهنگی اجتماعی آغاز به کار کرد. در ابتدا دستورالعمل اجرایی کمیته خیرین به صورت کامل قرائت و کلیه اعضاء کارگروه فرهنگی اجتماعی در خصوص نحوه تشکیل کمیته خیرین محله صفا بر اساس دستور ... ادامه مطلب »

جلسه شماره ۲۷

جلسه شماره ۲۷ پنجشنبه ۱۵/۷/۹۵ ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰ خلاصه مذاکرات: جلسه با قرائت قرآن و خواندن بخشی از کتاب فرهنگ و شهر آغاز به کار کرد. در ابتدا آقای سعیدی بیان کردند که برای جمع آوری اطلاعات ساکنین محله باید  فرمی (کامل) تهیه شود که تمام اطلاعات افراد محله در آن قید شود. در آدرس میدان اصلی – خیابان ... ادامه مطلب »

جلسه شماره ۲۶

جلسه شماره ۲۶ پنجشنبه ۸/۷/۹۵ ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰ خلاصه مذاکرات : جلسه با قرائت قرآن و کتاب فرهنگ و شهر توسط آقای سعیدی آغاز به کار کرد. در ابتدا آقای سعیدی مطرح کردند که به عنوان رئیس انجمن اولیا مربیان مدرسه ۱۵ خرداد انتخاب شده اند و از این طریق میتوان با مدارس ارتباط خوبی به جهت پیشبرد اهداف ... ادامه مطلب »

جلسه شماره ۲۵

جلسه شماره ۲۵ پنجشنبه  ۱/۷/۹۵ ساعت ۱۳ الی ۱۴ خلاصه مذاکرات: جلسه با قرائت قرآن و کتاب فرهنگ و شهر توسط آقای سعیدی دبیر کارگروه فرهنگی اجتماعی آغاز به کار کرد. در ابتدا آقای سعیدی گزارشی از جلسه  هفته گذشته با اعضاء هیئت امنا هیئتهای محله صفا دادند که بدین شرح میباشد: دوستانی که از سمت هیئتها مراجعه می کنند ... ادامه مطلب »

صورتجلسه شماره ۲۳

جلسه شماره ۲۳ پنجشنبه ۱۱/۶/۹۵ ساعت ۱۳ الی ۱۴ خلاصه مذاکرات: جلسه با قرائت قرآن و کتاب فرهنگ و شهر توسط آغاز سعیدی آغاز به کار کرد. در ابتدا به بررسی مصوبا ت اجرا شده پرداخته شد که آقای سعیدی گزارشی جامع از آن به اعضا کارگروه فرهنگی اجتماعی دادند و در خصوص همکاری این عزیزان جهت پیشبرد اهداف  از ... ادامه مطلب »

جلسه شماره ۲۲

جلسه شماره ۲۲ پنجشنبه ۴/۶/۹۵ ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۳:۳۰ خلاصه مذاکرات: جلسه با قرائت قرآن و کتاب فرهنگ و شهر توسط آقای سعیدی آغاز به کار کرد. در این جلسه به بررسی  مصوبات گذشته پرداخته شد که بدین شرح می باشد: ۱٫کلیه فرمهای اطلاعات جمع آوری شده در محدوده مسجد پنج تن آل عبا  توسط اعضا کارگروه فرهنگی اجتماعی به ... ادامه مطلب »

جلسه شماره ۲۱

جلسه شماره ۲۱ پنجشنبه ۲۸/۵/۹۵ ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۳:۳۰ خلاصه مذاکرات: جلسه با قرائت قرآن و کتاب فرهنگ و شهر توسط آقای سعیدی آغاز به کار کرد. در ابتدا صورتجلسه شماره ۲۰ توسط خانم خوشوقت قرائت و مصوبات آن بدین شرح پیگیری شد: ۱٫در خصوص طراحی صفحه ثبت صورتجلسات آقای عظیمی اعلام کردند که این صفحه آماده و در روز ... ادامه مطلب »