رضایت شغلی کارکنان

رضایت شغلی کارکنان مفهوم رضایت شغلی کارکنان در دنیای بشدت رقابتی امروز ضروری است کارکنان فداکارانه و مخلصانه کار کنند و در مقابل رضایت شغلی نیز داشته باشند. اما مفهوم رضایت شغلی کارکنان چیست؟ چقدر انتظار دارید که یک کارمند نسبت به سازمان وفادار باشد؟ فرض کنید کارمندی تازه استخدام شده است. مطمئنا چیز زیادی در مورد شرکت نمی داند و ... ادامه مطلب »

رفتار سامانی چیست؟

رفتار سامانی چیست؟ رفتار سازمانی، مطالعه رفتار و عملکرد فعالیت‌های گروهی و فردی انسان‌ها در محیط‌های سازمانی است. این مطالعات را با استفاده از رویکرد سیستمی انجام می‌دهد. این حوزه از مطالعه، رفتار انسان را در یک محیط کار بررسی کرده و تأثیر آن را بر ساختار شغلی، عملکرد، ارتباطات، انگیزه، رهبری و غیره تعیین می‌کند. رفتار سازمانی شامل مباحث ... ادامه مطلب »

چه چیزی باعث ایجاد یک استراتژی موفق در منابع انسانی می شود؟

چه چیزی باعث ایجاد یک استراتژی موفق در منابع انسانی می شود؟ مدت زمان زیادی است که بخش منابع انسانی دیگر صرفاً روی استخدام کارمندان متمرکز نیست. امروزه ، ادارات منابع انسانی نه تنها وظیفه استخدام استعدادهای جدید را بر عهده دارند ، بلکه ایجاد فرهنگ و محیط کار مثبت را نیز بر عهده دارند. منابع انسانی به خودی خود ... ادامه مطلب »

منابع انسانی چیست؟

بنام خدا منابع انسانی چیست؟ ویلیام تریسی، در واژه نامه منابع انسانی Human Resources (HR) ، منابع انسانی را به عنوان «افرادی که کار می کنند و سازمان را به فعالیت می اندازند» تعریف می کند. منبع انسانی یک فرد یا کارمند درون سازمان است. منابع انسانی همچنین یک وظیفه یا شغل سازمانی است که با افراد سروکار دارد و با ... ادامه مطلب »