جلسه شماره ۳۵

جلسه شماره ۳۵ پنجشنبه ۳۰/۱۰/۹۵ ساعت ۱۲ الی ۱۳ دستور جلسه : تنظیم کنداکتور همایش آسیبهای اجتماعی و امنیت فضای شهری خلاصه مذاکرات: جلسه با قرائت قرآن و خوانش کتاب فرهنگ و شهر توسط آقای سعیدی دبیر کارگروه فرهنگی اجتماعی آغاز به کار کرد. در ابتدا کنداکتور پیشنهادی  دفتر خدمات و نوسازی توسط خانم شیخ الاسلامی قرائت شد وسپس اعضا ... ادامه مطلب »

جلسه شماره ۳۴

جلسه شماره ۳۴ پنجشنبه ۲۳/۱۰/۹۵ ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰ دستور جلسه : برگزاری همایش آسیب های اجتماعی و  فضاهای شهری با ترسیم نقشه خشونت محله خلاصه مذاکرات: جلسه با قرائت قرآن و کتاب فرهنگ و شهر توسط آقای سعیدی دبیر کارگروه فرهنگی اجتماعی آغاز به کار کرد. در ابتدا آقای سعیدی دبیر کارگروه فرهنگی اجتماعی در خصوص اهداف کارگروه توضیحاتی ... ادامه مطلب »

جلسه سی و یکم

سی و یکمین جلسه کارگروه فرهنگی اجتماعی محله صفا پنجشنبه ۲۵/۹/۹۵ ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰ خلاصه مذاکرات: جلسه با قرائت قرآن و کتاب فرهنگ و شهر سخنان آقای سعیدی دبیر کارگروه فرهنگی اجتماعی آغاز به کار کرد. در ابتدا آقای سعیدی اولین گروه جوان همیار محله  که از دانش آموزان منتخب گروه منهاج العسگریه میباشند را تشکیل و سپس هدف ... ادامه مطلب »

جلسه شماره ۲۹

جلسه شماره ۲۹ پنجشنبه ۱۳/۸/۹۵ ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰ خلاصه مذاکرات: جلسه با قرائت قرآن و سخنان آقای سعیدی دبیر کارگروه فرهنگی اجتماعی محله صفا آغاز به کار کرد. در ابتدا آقای سعیدی بیان کردند: متریال هایی که ممکن است از نظر بصری، جسمی و حرکتی که باعث آسیب و خطرمی باشند را  شناسایی کنیم . به عنوان مثال : ... ادامه مطلب »

جلسه شماره ۲۸

جلسه شماره ۲۸ پنجشنبه  ۶/۸/۹۵ ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰ خلاصه مذاکرات : جلسه با قرائت قرآن و خواندن کتاب فرهنگ و شهر توسط آقای سعیدی دبیر کارگروه فرهنگی اجتماعی آغاز به کار کرد. در ابتدا دستورالعمل اجرایی کمیته خیرین به صورت کامل قرائت و کلیه اعضاء کارگروه فرهنگی اجتماعی در خصوص نحوه تشکیل کمیته خیرین محله صفا بر اساس دستور ... ادامه مطلب »

جلسه شماره ۲۷

جلسه شماره ۲۷ پنجشنبه ۱۵/۷/۹۵ ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰ خلاصه مذاکرات: جلسه با قرائت قرآن و خواندن بخشی از کتاب فرهنگ و شهر آغاز به کار کرد. در ابتدا آقای سعیدی بیان کردند که برای جمع آوری اطلاعات ساکنین محله باید  فرمی (کامل) تهیه شود که تمام اطلاعات افراد محله در آن قید شود. در آدرس میدان اصلی – خیابان ... ادامه مطلب »

جلسه شماره ۲۶

جلسه شماره ۲۶ پنجشنبه ۸/۷/۹۵ ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰ خلاصه مذاکرات : جلسه با قرائت قرآن و کتاب فرهنگ و شهر توسط آقای سعیدی آغاز به کار کرد. در ابتدا آقای سعیدی مطرح کردند که به عنوان رئیس انجمن اولیا مربیان مدرسه ۱۵ خرداد انتخاب شده اند و از این طریق میتوان با مدارس ارتباط خوبی به جهت پیشبرد اهداف ... ادامه مطلب »

جلسه شماره ۲۵

جلسه شماره ۲۵ پنجشنبه  ۱/۷/۹۵ ساعت ۱۳ الی ۱۴ خلاصه مذاکرات: جلسه با قرائت قرآن و کتاب فرهنگ و شهر توسط آقای سعیدی دبیر کارگروه فرهنگی اجتماعی آغاز به کار کرد. در ابتدا آقای سعیدی گزارشی از جلسه  هفته گذشته با اعضاء هیئت امنا هیئتهای محله صفا دادند که بدین شرح میباشد: دوستانی که از سمت هیئتها مراجعه می کنند ... ادامه مطلب »