جلسه شماره ۲۰

جلسه شماره ۲۰ پنجشنبه ۲۱/۵/۹۵ ساعت ۱۳ الی ۱۴ خلاصه مذاکرات: جلسه با قرائت قرآن توسط آقای سعیدی و کتاب فرهنگ و شهر توسط آقای عظیمی آغاز شد. در ابتدا صورتجلسه شماره ۱۹ توسط خانم خوشوقت قرائت و مصوبات آن مورد بررسی قرار گرفت . سپس آقای مشهدی عراقی توضیح دادند که سازمان تبلیغات اطلاعات به روزی از هیاتهای محله ... ادامه مطلب »

صورتجلسه شماره ۱۸

صورتجلسه شماره ۱۸ پنجشنبه ۰۷/۰۵/۹۵ ساعت ۱۳ الی ۱۴ خلاصه مذاکرات: جلسه با قرائت قرآن و کتاب فرهنگ و شهر توسط آقای سعیدی آغاز به کار کرد. در انتدا آقای سعیدی در خصوص جمع آوری فرمهای تکمیل شده اطلاعات در نقاطی از محله خبر دادند همچنین ایشان کارت فرهنگیار را به اعضاء کارگروه فرهنگی اجتماعی تحویل دادند. در ادامه ایشان ... ادامه مطلب »

صورتجلسه شماره ۱۷

صورتجلسه شماره ۱۷ پنجشنبه ۱۰/۰۴/۹۵ ساعت ۱۳ الی ۱۴ خلاصه جلسه: جلسه با قرائت قرآن و سخنان آقای سعیدی آغاز و کتاب فرهنگ و شهر توسط آقای شیری قرائت شد. در این جلسه آقای سعیدی در خصوص موضاعات مختلفی صحبت کردند که بدین شرح می باشد: ۱٫در خصوص کارت فرهنگیاران اعلام کردند که فرمت نهایی کارت بررسی و بعد از ... ادامه مطلب »

صورتجلسه شماره ۱۶

صورتجلسه شماره ۱۶ پنجشنبه ۳۰/۰۲/۹۵ ساعت ۱۳ الی ۱۴ دستور جلسه: ۱٫ کارت عضویت  ۲٫ رعایت حریم خصوصی اماکن عمومی به وسیله خط کشی   ۳٫ تبلور جایگاه مسجد در مشارکت مردمی( پایلوت مسجد پنج تن آل عباء) خلاصه مذاکرات: جلسه با قرائت قرآن و سخنان آقای سعیدی آغاز و کتاب فرهنگ و شهر توسط آقای سعیدی قرائت شد. در ابتدا ... ادامه مطلب »

صورتجلسه شماره ۱۵

صورتجلسه شماره ۱۵ پنجشنبه  ۲۳/۰۲/۹۵ ساعت ۱۳ الی ۱۴ خلاصه مذاکرات: جلسه با قرائت قرآن و سخنان آقای سعیدی و کتاب فرهنگ و شهر توسط ایشان قرائت شد.صورتجلسه شماره ۱۴ توسط خانم خوشوقت قرائت و مصوبات آن توسط اعضاء کارگروه فرهنگی اجتماعی بررسی شد. در ابتدا آقای سعیدی گفتند: پیگیری مصوبات یعنی این که کارها به سرانجام برسد بنابراین: ۱٫اعضاء ... ادامه مطلب »

صورتجلسه شماره ۱۴

صورتجلسه شماره ۱۴ پنجشنبه ۹۵/۲/۹ ساعت ۱۳ الی ۱۴   دستور جلسه: بررسی راهکارهای اجرایی کلیه مصوبات   خلاصه مذاکرات: جلسه با قرائت قرآن و سخنان آقای سعیدی آغاز و کتاب فرهنگ وشهر توسط ایشان قرائت شد. صورتجلسه شماره ۱۳ توسط خانم خوشوقت قرائت و مصوبات آن توسط اعضاء کارگروه بررسی شد. در ابتدا آقای سعیدی مطرح کردند که مصوبات ... ادامه مطلب »

صورتجلسه شماره ۱۳

جلسه با قرائت قرآن و سخنان آقای سعیدی آغاز و کتاب فرهگ و شهر توسط ایشان قرائت شد. صورتجلسه شماره ۱۲ توسط خانم خوشوقت قرائت و مصوبات آن توسط اعضاء کارگروه فرهنگی اجتماعی پیگیری می شود. در ابتدا آقای شیری گفتند: باید فعالیتی تولید کنیم که راستای اجرای آن خانم روستایی اطلاعات جامعی از گروههای خود تهیه کنند مثل تعیین ... ادامه مطلب »

صورتجلسه شماره ۱۲

صورتجلسه شماره ۱۲ پنجشنبه ۱۹/۱/۹۵ ساعت ۱۳ الی ۱۴   دستور جلسه: بررسی و تعیین اهداف مورد نظر برای پیگیری در سال ۹۵ بازنگری مصوبات ۱۱ جلسه گذﺷﺘﻪ و پیگیری آن آسیب شناسی نحوه برگزاری و مذاکرات مطروحه در جلسات کارگروه فرهنگی و اجتماعی محله صفا در سال ۹۴   خلاصه مذاکرات: این جلسه با قرائت قرآن و سخنان آقای ... ادامه مطلب »

صورتجلسه شماره ۱۱

صورتجلسه شماره ۱۱ پنجشنبه ۲۰/۱۲/۹۴ ساعت ۱۳ الی ۱۴   خلاصه مذاکرات: این جلسه با قرائت قرآن و سخنان آقای سعیدی آغاز به کار کرد و کتاب فرهنگ و شهر توسط ایشان قرائت شد. در ابتدا صورتجلسه شماره ۱۰ توسط خانم خوشوقت قرائت شد و مصوبات آن توسط اعضا پیگیری شد.   در این جلسه اعلام شد که در سال ... ادامه مطلب »