صورتجلسه شماره ۲۳

جلسه شماره ۲۳ پنجشنبه ۱۱/۶/۹۵ ساعت ۱۳ الی ۱۴ خلاصه مذاکرات: جلسه با قرائت قرآن و کتاب فرهنگ و شهر توسط آغاز سعیدی آغاز به کار کرد. در ابتدا به بررسی مصوبا ت اجرا شده پرداخته شد که آقای سعیدی گزارشی جامع از آن به اعضا کارگروه فرهنگی اجتماعی دادند و در خصوص همکاری این عزیزان جهت پیشبرد اهداف  از ... ادامه مطلب »

جلسه شماره ۲۲

جلسه شماره ۲۲ پنجشنبه ۴/۶/۹۵ ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۳:۳۰ خلاصه مذاکرات: جلسه با قرائت قرآن و کتاب فرهنگ و شهر توسط آقای سعیدی آغاز به کار کرد. در این جلسه به بررسی  مصوبات گذشته پرداخته شد که بدین شرح می باشد: ۱٫کلیه فرمهای اطلاعات جمع آوری شده در محدوده مسجد پنج تن آل عبا  توسط اعضا کارگروه فرهنگی اجتماعی به ... ادامه مطلب »

جلسه شماره ۲۱

جلسه شماره ۲۱ پنجشنبه ۲۸/۵/۹۵ ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۳:۳۰ خلاصه مذاکرات: جلسه با قرائت قرآن و کتاب فرهنگ و شهر توسط آقای سعیدی آغاز به کار کرد. در ابتدا صورتجلسه شماره ۲۰ توسط خانم خوشوقت قرائت و مصوبات آن بدین شرح پیگیری شد: ۱٫در خصوص طراحی صفحه ثبت صورتجلسات آقای عظیمی اعلام کردند که این صفحه آماده و در روز ... ادامه مطلب »

جلسه شماره ۲۰

جلسه شماره ۲۰ پنجشنبه ۲۱/۵/۹۵ ساعت ۱۳ الی ۱۴ خلاصه مذاکرات: جلسه با قرائت قرآن توسط آقای سعیدی و کتاب فرهنگ و شهر توسط آقای عظیمی آغاز شد. در ابتدا صورتجلسه شماره ۱۹ توسط خانم خوشوقت قرائت و مصوبات آن مورد بررسی قرار گرفت . سپس آقای مشهدی عراقی توضیح دادند که سازمان تبلیغات اطلاعات به روزی از هیاتهای محله ... ادامه مطلب »

صورتجلسه شماره ۱۸

صورتجلسه شماره ۱۸ پنجشنبه ۰۷/۰۵/۹۵ ساعت ۱۳ الی ۱۴ خلاصه مذاکرات: جلسه با قرائت قرآن و کتاب فرهنگ و شهر توسط آقای سعیدی آغاز به کار کرد. در انتدا آقای سعیدی در خصوص جمع آوری فرمهای تکمیل شده اطلاعات در نقاطی از محله خبر دادند همچنین ایشان کارت فرهنگیار را به اعضاء کارگروه فرهنگی اجتماعی تحویل دادند. در ادامه ایشان ... ادامه مطلب »

صورتجلسه شماره ۱۷

صورتجلسه شماره ۱۷ پنجشنبه ۱۰/۰۴/۹۵ ساعت ۱۳ الی ۱۴ خلاصه جلسه: جلسه با قرائت قرآن و سخنان آقای سعیدی آغاز و کتاب فرهنگ و شهر توسط آقای شیری قرائت شد. در این جلسه آقای سعیدی در خصوص موضاعات مختلفی صحبت کردند که بدین شرح می باشد: ۱٫در خصوص کارت فرهنگیاران اعلام کردند که فرمت نهایی کارت بررسی و بعد از ... ادامه مطلب »

صورتجلسه شماره ۱۶

صورتجلسه شماره ۱۶ پنجشنبه ۳۰/۰۲/۹۵ ساعت ۱۳ الی ۱۴ دستور جلسه: ۱٫ کارت عضویت  ۲٫ رعایت حریم خصوصی اماکن عمومی به وسیله خط کشی   ۳٫ تبلور جایگاه مسجد در مشارکت مردمی( پایلوت مسجد پنج تن آل عباء) خلاصه مذاکرات: جلسه با قرائت قرآن و سخنان آقای سعیدی آغاز و کتاب فرهنگ و شهر توسط آقای سعیدی قرائت شد. در ابتدا ... ادامه مطلب »

صورتجلسه شماره ۱۵

صورتجلسه شماره ۱۵ پنجشنبه  ۲۳/۰۲/۹۵ ساعت ۱۳ الی ۱۴ خلاصه مذاکرات: جلسه با قرائت قرآن و سخنان آقای سعیدی و کتاب فرهنگ و شهر توسط ایشان قرائت شد.صورتجلسه شماره ۱۴ توسط خانم خوشوقت قرائت و مصوبات آن توسط اعضاء کارگروه فرهنگی اجتماعی بررسی شد. در ابتدا آقای سعیدی گفتند: پیگیری مصوبات یعنی این که کارها به سرانجام برسد بنابراین: ۱٫اعضاء ... ادامه مطلب »