خانه » پارک ها و بوستان ها

پارک ها و بوستان ها

محله صفا دارای یک پارک بعنوان بوستان اصلی بنام پارک خیام است

این پارک در ابتدا، ورودی یک کارخانه در زمان رضا شاه پهلوی و نیز محل تفریح شبانه کارگران و متخصصان آلمانی بوده است

تعداد بازدید: 1,368