خانه » مراکز تفریحی و ورزشی

مراکز تفریحی و ورزشی

  • استخر آموزشی تفریحی خیام
  • مجموعه ورزشی البرز 
  • باشگاه فرهنگی ورزشی برق
  • مجموعه ۱ 
  • مجموعه ۲
آدرس استخر آموزشی تفریحی خیام: خ خشبکبارچی – ابتدای خیابان اقبال لاهوری
آدرس مجموعه فرهنگی ورزشی البرز: خ صفای شرقی – نبش خ ۱۷ شهریور
آدرس باشگاه فرهنگی ورزشی برق: ابتدای خیابان پیروزی
آدرس مجموعه ۱
آدرس مجموعه ۲
تعداد بازدید: 1,304