خانه » باغ موزه قصر

باغ موزه قصر

فتحعلیشاه قاجار درسال۱۱۷۷ ه.ش درسال دوم سلطنت خودفرمان داد تابیرون از تهران قصری برایش بسازند. محل قصر در جایی انتخاب شد که در آن زمان به اراضی خرم آبادمعروف بود. آن محل درآن هنگام در دره ماهور بود،لذا ناگزیرشدند بعضی از قسمت هارا بتراشند وقسمت های دیگررا پرکنند. آن گاه در آن جا یک عمارت بزرگ شامل بیرونی، اندرونی،کلاه فرنگی واستخر بنا کردند.

این قصر به تدریج از دوره ناصرالدین شاه باکم توجهی ازرونق اولیه افتاد.ناصرالدین شاه امرکرد که فوج قزاق اردوی سالیانه خودرا در این محوطه برپا سازد که این شروع کاربری نظامی این منطقه بود. دردوره مظفرالدین شاه باغ قصرقجر به دست اداره ژاندارمری افتاد، باغ به تدریج کاربری خودرااز دست دادو قصر نیزمتروکه و به ویرانه تبدیل شد. بخش های زیادی از قصرقاجار در سال۱۲۸۴ ه.ش براثر بارش شدید باران و وقوع سیل، تخریب شد.با این حال بقایای ساختمان قصرقاجار تا ۱۳۳۷ هجری شمسی باقی بود .

حدود یکصد و سی سال بعد از ساخته شدن قصر قاجار  شالوده های اولین زندان نوین ایران بر پای ویرانه های قصر و زمین های پایین دست آن بنا نهاده شد.

  تا از آبان ماه سال ۱۳۰۸ هجری  شمسی  نام زندان قصر را به خود گیرد. با پیروزی انقلاب اسلامی و دستاورد های درخشان جمهوری اسلامی ایران  بر اساس برنامه های توسعه فرهنگی شهر تهران در زمان مدیریت جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف، شهردار محترم تهران، در مهر ماه ۱۳۹۱ به نام باغ موزه قصر گشوده شد تا روایتگر بخشی از تاریخ و فرهنگ دو سده گذشته این سرزمین باشد.

محمدرضا سعیدی طی حکمی در تاریخ هجدهم آذر ماه ۱۳۹۲ به عنوان مدیر باغ موزه قصر منصوب گردید.

ghalibaf

215454

miras akasanicom

تعداد بازدید: 1,992